in , , ,

தமிழீழப் படுகொலைகளைப் பற்றி அறிந்துகொள்ள புத்தக வாசிப்பு அவசியம் – திசை புத்தக நிலையம் திறப்பு விழா

உலகம் அறிந்துகொள்ள புத்தக வாசிப்பு தேவை

What do you think?

Written by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

புத்தக வாசிப்பு – புரட்சியாளர் டாக்டர் பாபா சாகேப், பேரறிஞர் அண்ணா ஆகியோரின் புத்தக வாசிப்புத் தன்மை

திசை புத்தகநிலையம் – திறப்பு விழா திருமுருகன் காந்தி அவர்களின் எழுச்சியுரை